Manažerský koučink

Profesní koučink / 9800 Kč

Kdy je vhodný manažerský koučink?

Při potřebě bezpečného prostředí pro vlastní tvorbu strategie a plánů,

pro posílení manažerských kompetencí,

pro zbavení manažera nejistoty v rozhodování,

pro stabilizaci komunikace a vztahů na pracovišti,

při přípravě na náročné klíčové úkoly (tvorba strategie, plánování, výběr pracovníků, propouštění, systém hodnocení,

při nástupu do nové pracovní pozice kdy vše komplikuje nové prostředí a neexistence pevných vazeb,

pro podporu zavádění náročných změn v organizaci.

Cíl v manažerském koučinku?
Na začátku si klient osobně s vybraným koučem vyjasní konkrétní podobu a oblasti koučování, dohodnete se na době trvání, cíle kterých chce dosáhnout.

Díky unikátním technikám využívajícího poznatky neurovědy o fungování mozku získá klient především klid na vlastní zodpovědná rozhodnutí a plánování. Koučovaní manažeři velmi často trpí syndromem osamocení na vrcholu korporátní pyramidy a oceňují bezpečné prostředí pro uspořádání myšlenek pod vedením zkušeného kouče.

Principy koučinku?

Pozitivní směr rozvoje – soustředění se na to, co chci nikoli na to, proč to nedokážu.

Zaměření pozornosti do budoucnosti.

Zabývat se tím, co mohu změnit, ovlivnit, mít pod kontrolou.

Práce se SMART cíli.

Odpovědnost za obsah a výsledek nese koučovaný, kouč nese odpovědnost za proces koučování.

Vzájemný respekt a respekt k systému, ve kterém fungujeme.

Všichni jsme v pořádku, jen vidíme věci z jiného úhlu.