Pomůžeme vám najít skvělou práci ve vašem oboru

Prohlédněte si 21 pracovních nabídek

Zobrazit další nabídky

Školení

Každý člověk je jedinečný. Chceme, abyste o své profesní výjimečnosti věděli a dále ji rozvíjeli. Vyberte si termín skupinového nebo individuálního setkání.

Základy mzdového účetnictví I.

Skupinový kurz / 580 Kč

Kurz mzdového účetnictví pro začátečníky.

Profese mzdové účetní je velmi zajímavá. Je to široká oblast, která kombinuje práci s čísly, ale i s lidmi. Je pro ni důležitá i oblast základní personalistiky, tedy porozumění pracovním vztahům, smluvním úvazkům a souvsející administrativě.

Seznámíte se se základními pojmy v oblasti mezd. Naučíte se jejich zpracování a nahlédnete do nezbytné legislativy Zákoníku práce.

Obsahem kurzu je:

 • základy personalistiky - vznik, skončení a změny pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • pracovní doba - délka a rozvržení pracovní doby, evidence, přestávky, práce přesčas, práce v noci a práce v sobotu a neděli
 • dovolená - za odpracované dny, za kalendářní rok, krácení dovolené, náhrady mzdy za dovolenou
 • překážky v práci - na straně zaměstnavatele, na straně zaměstnance
 • odměňování - minimální mzda, zaručená mzda, příplatky
 • výpočet mezd
 • průměrný výdělek - rozhodné období, formy průměrného výdělku, použití v praxi
 • daň z příjmů fyzických osob - příjmy ze závislé činnosti, nezdanitelné částky, slevy na daní a daňové zvýhodnění, roční zúčtování
 • zdravotní pojištění - povinnosti zaměstnavatele, minimální vyměřovací základ, výpočet a odvod pojistného
 • sociální pojištění - povinnosti zaměstnavatele, maximální vyměřovací základ, výpočet a odvod pojistného
 • nemocenské pojištění - dočasná pracovní neschopnost, náhrada mzdy za nemoc,
 • důchodové pojištění - evidenční listy
 • srážky ze mzdy - pořadí srážek, postup při provádění srážek, praktické ukázky a procvičování výpočtu srážek

Délka kurzu je 30 hodin (á 45 min). 

Základy účetnictví

Skupinový workshop / 580 Kč

Práce dobré účetní bude potřebná vždy. 

Pokud Vás tato pozice zajímá, nebo chcete změnit práci a nemáte dostatek znalostí a zkušeností, je kurz Základy účetnictví to pravé.

Kurz Základy účetnictví je určen pro úplné začátečníky bez předchozích znalosti či zkušenosti, stejně jako těm, kdo si chtějí pouze účetnictví zopakovat nebo připomenout. Je také vhodný pro podnikatelé a majitelé firem, kteří chtějí porozumět účetnictví.

Obsahem kurzu je:

 • základní principy a zásady fungování účetnictví
 • právní úprava účetnictví
 • účetní jednotky a jejich kategorie
 • účetní období
 • majetek a zdroje krytí účetní jednotky (Aktiva a Pasiva)
 • účtový rozvrh a jeho sestavení
 • účetní záznamy
 • finanční majetek - pokladna, ceniny, bankovní výpisy, peníze na cestě, úhrada platební kartou
 • pohledávky a závazky - z obchodních vztahů, poskytnuté a přijaté zálohy, zápočet, DPH
 • kapitálové účty – základní kapitál, fondy ze zisku, výsledek hospodaření, účtování při vzniku nové společnosti,
 • dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek - oceňování, pořízení, technické zhodnocení, odpisy, inventarizace a vyřazení, drobný majetek
 • zásoby – výrobky, zboží, nedokončená výroba - oceňování, pořízení, aktivace a inventarizace, reklamace a slevy
 • analytická evidence
 • podrozvahová evidence
 • vnitropodnikové směrnice
 • náklady a výnosy

  Délka kurzu je 30 vyučovacích hodin (á 45 minut) rozděleno do 6-ti denních kurzů.

 

 

Osobní koučing

Individuální sezení / 2000 Kč

Téma si volíte sami. Ovšem všechny části našeho života jsou i beztak propojené. Tak jako vrcholoví sportovci mají svého kouče/trenéra i v osobním životě se vyplatí mít toho svého.

Pokud si za něčím jdeme, o něco usilujeme, může se nám do cesty stavět "hlava, mysl" nebo zdánlivě vnitřní pravdy a házet klacky pod nohy. Když pochopíte, že si to často tvoříme sami, posun vpřed je raketový.

 

 

Kontakt

Když budete cokoliv potřebovat, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme a poradíme.

Napište nám