Co je potřeba při nástupu do nového zaměstnání

1. 10. 2021 Mgr. Michaela Keimarová, MBA
Obrázek ke článku Co je potřeba při nástupu do nového zaměstnání

Úspěšně jste prošli výběrovým řízením na vysněnou pracovní pozici. Ať už se jedná o pozici na jakékoliv hierarchické úrovni, určité kroky v procesu nástupu do nového zaměstnání jsou společné. A nevyhne se jim ani vysoce postavený manažer s dlouholetými pracovními zkušenostmi. Tedy, funguje-li firma v souladu s českým právním řádem.

Přijali jste pracovní nabídku a nyní Vás čeká administrativní kolečko v novém zaměstnání. Běží-li výpovědní doba ve stávajícím zaměstnání, máme „prostor a čas“ všechny kroky splnit ku spokojenosti obou stran tak, aby první pracovní den proběhl hladce. Končíme-li v původním zaměstnání dohodou, musíme si být vědomi, že není možné druhý den do nového zaměstnání nastoupit a následně řešit nástupní náležitosti. Je potřeba vše vhodně naplánovat.

Před nástupem do nového zaměstnání je nutné včas absolvovat vstupní zdravotní prohlídku u poskytovatele pracovně-lékařských služeb (dříve „závodní lékař“) nového zaměstnavatele. Na prohlídku je nutné se vybavit výpisem ze zdravotní dokumentace ošetřujícího praktického lékaře. Výsledkem prohlídky je jeden z posudkových závěrů, ideálně ten, že budoucí zaměstnanec je ZPŮSOBILÝ práci vykonávat. Prohlídka neříká nic o pracovní ne/schopnosti. Zákon o specifických zdravotních službách požaduje, aby prohlídka byla vykonána maximálně 1 den před nástupem do nového zaměstnání. Na toto je potřeba myslet, aby se společnost zbytečně nevystavila riziku sankcí ze strany kontrolních orgánů. Zdravotní prohlídku plně hradí zaměstnavatel a stejně tak výpis ze zdravotní dokumentace nevyhazujte a doneste ho na personální oddělení, částka Vám bude proplacena.

Další záležitosti jsou administrativního charakteru a je možné je absolvovat v den nástupu. Samozřejmě, pokud jsou i tyto záležitosti vyřízeny před nástupem, je to pro obě strany příjemnější a méně stresové. Už tak je první den v novém zaměstnání naplněný očekáváním, zvědavostí, obavou a mírným stresem. Proto doporučuji, buďte obě strany v kontaktu (jak strana zaměstnavatele, tak strana zaměstnance) již před nástupem. 

Připravte si osobní údaje, které zaměstnavatel zadá do interního systému, kartičku zdravotní pojišťovny, pro přihlášení na zdravotní pojišťovnu, číslo bankovního účtu, bude-li mzda zasílaná bezhotovostně převodem, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, další dosažené certifikáty v rámci rozvoje kompetencí, společně vyplníte Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO (v případě zájmu o uplatnění daňové slevy na měsíční bázi), rodné listy dětí (v případě zájmu o uplatnění daňové slevy na děti) a současně s tím potvrzení druhého z manželů, že současně daňovou slevu na děti neuplatňuje, v případě, že je dětem více než 18 let a studují, je nutné doručit i potvrzení o studiu, zápočtový list z předchozího zaměstnání (je-li k dispozici) a výpis z rejstříku trestů, vyžaduje-li to charakter pozice. 

V souvislosti s GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) bude nutné zaměstnavateli udělit souhlas se zpracováním osobních údajů. Každý zaměstnavatel má své lokální dokumenty. Některá firma si vystačí s jedním, ale zpravidla větší zahraniční korporátní firmy mají těchto dokumentů hned několik.

Zavání to trochu byrokracií a celý proces se může natáhnout na několik desítek minut, ale je potřeba to vzít pozitivně a pokorně. Každá firma má své vlastní procesy a chce-li konat v souladu se zákonem, určitě z těchto procesů nesleví. Technicky vyspělejší firmy mohou celé toto kolečko zdigitalizovat a zefektivnit, ale nezbaví nás to povinnosti si všechny výše zmíněné dokumenty připravit.

Přeji, ať je tento proces pro obě strany příjemný, i když se může zdát trochu nudný a zbytečný, ale všechno má svůj smysl. Rada na závěr – nechce-li po vás zaměstnavatel téměř žádné dokumenty a podpisy a nevyžaduje-li podstoupení vstupní zdravotní prohlídky, něco je s firmou přinejmenším špatně ….. Hodně štěstí při výběru nového pracovního působiště a „vykročte pravou" vstříc lepším a úspěšnějším zítřkům:-)