Pravidla strukturovaného životopisu

17. 7. 2021 Michaela Keimarová
Obrázek ke článku Pravidla strukturovaného životopisu

Téměř každý, kdo v průběhu několika posledních desetiletí měnil práci, se setkal se slovem životopis. Líbila se Vám pracovní nabídka na internetu, oslovila Vás napřímo personální agentura nebo se zmínila kolegyně z jógy, že k nim do práce shání nové kolegy? Většinou tyto počáteční rozhovory končí požadavkem o zaslání životopisu a ideálně rovnou strukturovaného.

Co to ale je, ten „životopis“ a nedej Bože navíc strukturovaný?

Životopisem se míní zevrubná informace o Vaší osobě. Shrnutí Vašich pracovních zkušeností, znalostí, dovedností, dosaženého vzdělání a v neposlední řadě i Vašich koníčků a popř. osobnostních charakteristik. Dříve, když nebyly k dispozici současné technologické vymoženosti, jsme si vystačili s tužkou a papírem a životopis měl formu a stylistiku ne nepodobnou dopisu z tábora. I já jsem se ještě ve své pracovní kariéře setkala s touto formou. Tomu už se mladší ročníky spíše smějí. Technické a technologické nástroje mají jako standard. Pokrok nezastavíme, tudíž i my, o něco zkušenější, se musíme současným trendům přizpůsobit. 

Za svojí profesní dráhu se mi dostalo pod ruku obrovské množství různých typů životopisů, více či méně kvalitních. Pro tvorbu kvalitního životopisu doporučuji využít nástroje kancelářského balíku Microsoft Office, popřípadě zdarma dostupného Office 365, jehož součástí je tzv. „wordovský“ dokument. To mají osoby zodpovědné za výběr a nábor nových zaměstnanců nejraději. Doporučuji životopis shrnout na maximálně dvě A4 stránky a vypíchnout skutečně pouze nejzásadnější body, které korelují s požadavky dané pozice. Pamatujte, že životopisem nebo také „sívíčkem“ (CV jako Curriculum Vitae) máte zaujmout ty, které následně rozhodují, jestli si Vás na pohovor pozvou či nikoliv. 

V úvodní části Vašeho CV uveďte Vaše jméno a příjmení, popřípadě dosažené akademické či profesní tituly. Dále nezapomeňte uvést kontakt, na kterém budete k zastižení. Dnes je standardem mobilní telefon a aktivní emailová adresa. Doporučuji uvést i adresu trvalého, popř. přechodného bydliště, ať si náboráři udělají ihned představu, jestli máte potenciálního zaměstnavatele 2 zastávky metrem nebo 55 km daleko. Uveďte, zda jste aktivní řidič s platným řidičským průkazem, zejména, ucházíte-li se o pozici např. Obchodního zástupce. Uveďte úroveň znalosti cizích jazyků, zejména AJ, popř. NJ. Věk není nutné uvádět, je vcelku dobře odhadnutelný z uvedených dat o ukončeném vzdělání. Stejně tak není nutné uvádět rodinný stav a počet dětí. Pokud ale tyto informace uvést chcete, beze všeho.

V další části doporučuji uvést dobu studia a název nejvyššího dosaženého akademického vzdělání. Ideálně ve dvou sloupcích – v levé části časové rozmezí studia a v pravé části (za pomoci tabulátorů) uvést název školy a obor. Takto uveďte všechna relevantní školení a profesní tituly, které se týkají nabízené pozice. 

Další, nejobsáhlejší část, se týká dosavadních pracovních zkušeností. Začínáme současným popř. posledním zaměstnavatelem. Opět do dvou sloupců – princip stejný jako u vzdělání. Vlevo roky, ideálně včetně měsíců a vpravo, pomocí tabulátorů, název zaměstnavatel (pokud ho nechcete uvádět, nemusíte) a název pozice. Pod název pozice uveďte v několika odrážkách nejdůležitější body týkající se zodpovědností. Takto postupujte dále do historie.

V poslední části doporučuji uvést Vaše záliby a třeba i osobnostní charakteristiky. 

Nedoporučuji vytvořit si jedno univerzální CV včetně data vytvoření a to pak rozesílat na všechny možné typy inzerátů – specialista, vedoucí, obchodník, back-office …. v průběhu několika týdnů až měsíců. S životopisem je potřeba si vyhrát tak, aby se znásobila pravděpodobnost, že jím zaujmete náboráře a nebudou se moci dočkat, až se s Vámi potkají na osobním pohovoru:-)

Nakonec zopakuji zásadní věc – délka CV max. na dvě A4 stránky a vždy tak, aby co nejvíce odpovídala požadavkům na pozici, o kterou se ucházíte.