Emoce jsou naší součástí, ať se nám to líbí nebo ne.

21. 10. 2021 Ing. Iveta Prokšová
Obrázek ke článku Emoce jsou naší součástí, ať se nám to líbí nebo ne.

Emoce máme, ať chceme nebo nechceme. Nemůžeme si říct, že už nepocítím žárlivost, vztek nebo smutek. Takové pocity jsou v pořádku, pokud jsou správně vyjádřeny a je pochopeno, proč to tak cítím. 

Emoční inteligence se vyvíjí už v dětství. Ovlivňuje jí spousty faktorů, jako je třeba zdravé emocionální prostředí a funkční rodina, ale i tak ji v průběhu života může změnit nějaká životní situace nebo trauma a nevědomá mysl vypne vaši emoční kapacitu. To způsobí, že nebudete mít tendence prožívat příliš mnoho emocí a stanete se citově plošší. 

Emoce ale poskytují výhodu, která pomůže komukoliv dělat vše, čeho bude chtít dosáhnout. Při nízké emoční inteligenci může být velmi těžké se přemluvit k činnostem, které dělat nechcete. Nepůjdete cvičit, protože zrovna nevidíte důvod. Nenamotivujete se. Nepřemluvíte se. 

Při vyšší emoční inteligenci ale chápete důvody, proč danou činnost udělat, proč vyvinout úsilí a proč vydržet i při neúspěchu. 

Emoční inteligence je soubor několika dovedností a schopností. Mezi ty nejdůležitější patří:

Schopnost POROZUMĚT svým emocím - vím co se se mnou děje, umím své emoce pojmenovat, umím se podle toho zachovat. Je to SEBEVĚDOMÍ, rozumím tomu, co mě pohání, co ovlivňuje moje nálady a jak já ovlivňuji druhé. 

Schopnost SAMA SEBE MOTIVOVAT. Tato dovednost je typická pro všechny úspěšné lidi, ať už jsou to vrcholoví sportovci, manažeři, podnikatelé nebo umělci. Je to schopnost přesměrovávat rušivé impulzy a nálady, také schopnost pozastavit veškeré soudy ještě předtím, než se věci stanou. Je také důležitá osobní integrita a otevřenost ke změnám. Mezi klíčové znaky motivace patří optimismus i při neúspěchu a usilovná snaha dosáhnout cílů. 

Schopnost s emocí PRACOVAT - reaguji a chovám se v souvislosti k dané situaci, tak abych neubližoval okolí ani sám sobě.

Schopnost EMPATIE - schopnost VCÍTIT SE - rozumím emocím druhých lidí a vytvářím kvalitní mezilidské vztahy. Je to schopnost rozpoznat emoční rozpoložení druhých a následná dovednost s nimi zacházet podle jejich emočních reakcí. 

Sociální dovednost nebo-li společenská obratnost je jedním z nejdůležitějších atributů emoční inteligence. Jde o schopnost navázat a udržet vztah s druhými lidmi. Komunikativnost, asociování, vytváření smyslu činnosti, řešení problémů pokusem a omylem, ale také intuice, cit, celostní pohled, umění jednat a vyjednávat, umění vést a motivovat druhé k větším výkonům. 

S nízkou emoční inteligencí budou vaše emoce negativně ovlivňovat vztahy ve vašem okolí a budete mít problém udržet si hezké a funkční vztahy, ať už v rodině, s přáteli nebo v práci.

S průměrnou emoční inteligencí, váš život bude probíhat hladce, jen občas se objeví nějaký konflikt, s kterým se budete muset popasovat.

Ovšem s vysokou EQ může být váš život naprosto výjimečný. Dokážete přijmout, zhodnotit a uznat své emoce a komunikovat je s druhými. Tím budete ovlivňovat i svoje okolí, partnera, děti, přátele. 

Emočně inteligentní lidé jsou flexibilní a přizpůsobiví neustálým změnám. Vědí, že strach ze změn je jejich největší překážkou štěstí a úspěchu. Rozumějí svým silným a slabých stránkám a umějí využít svých předností. Vědí, jak říct ne. Promíjejí chyby a hlavně se nerýpají ve svých chybách, ale nezapomínají na ně, aby se jich mohli v budoucnu vyvarovat. Dávají, aniž by očekávali na oplátku. Necítí zášť, nehledají dokonalost a oceňují, to co mají. 

A proto to stojí za to svoje emoce poznat, pochopit a rozvíjet. 

Pokud se Vám nedaří budovat hezké vztahy, může být jednou z příčin právě nižší emoční inteligence a stojí za to, ji rozvinout. My Vám s tím v JOBSTARS rádi pomůžeme.