K čemu a komu je určen koučink?

30. 10. 2021 Mgr. Michaela Keimarová, MBA
Obrázek ke článku K čemu a komu je určen koučink?

Koučování je metoda, která pomáhá rozvoji osobnosti člověka. V současné sobě, která je protkaná změnami na denní bázi, nabývá koučování na důležitosti. Ne každý člověk se dokáže sám, snadno a efektivně, se změnami vyrovnat. I když se o to pokusí, zjistí, že nakonec pomoc zvenčí potřebuje. Na tom není nic, za co by se měl člověk stydět. Naopak, je to zcela normální a standardní proces. Právě koučování s profesionálním a zkušeným koučem v takových situacích velmi pomáhá. Koučování je důvěrný dialog mezi koučem a koučovaným, jehož cílem je postupné odkrývání oblastí (blokujících faktorů), které nedovolí koučovanému využít svůj potenciál na maximum, vyrovnat se s lehkostí se změnami, které život přináší, být úspěšný a efektivní. 

Aby mělo koučování požadovaný efekt, musí k němu koučovaný i kouč přistupovat se vší vážností, otevřeností a profesionalitou. Koučovaný musí být ochoten se svěřit kouči i s méně příjemnými oblastmi života. K tomu zpravidla nedochází hned na první schůzce s koučem, ale až poté, co je vytvořena dostatečná důvěra mezi oběma stranami.

Co se na koučinku obvykle probírá?

Často se lidé vydávají za koučem zprvu s pracovními záležitostmi typu nová pracovní výzva – povýšení, nový projekt, nový složitější úkol, přeřazení do nového týmu … a nezřídka se pracovní oblasti překlopí do osobní, partnerské, rodinné a rodičovské roviny. Konsekvencí pro ně „bezvýchodné situace“ je špatný a nedostatečný spánek, špatná nálada, životní energie na nule, časté bolesti břicha a hlavy a hlavně pochybnosti o sobě samém. Odnáší to jejich vnitřní já, zdravotní stav a potažmo celé jejich blízké okolí, aniž by si to výrazně uvědomovali. Pokud se věci nezačnou řešit včas, mohou se objevit až depresivní stavy, ale to je jiné téma.

Vyhledejte pomoc kouče, není to nic špatného

Jako každá jiná služba je i koučování službou zpoplatněnou. Koučovaný, myslí-li to sám se sebou skutečně vážně, je ochotný do této služby investovat určitý finanční obnos. A já to jednoznačně doporučuji. Dostane-li někdo např. „od Ježíška“ dárek v podobě koučovacího programu a nic ze svých vlastních zdrojů neinvestuje, zpravidla to efekt nepřináší. Jakmile se na tom koučovaný finančně spolupodílí, motivace je úplně jiná.

Délka koučovacího programu je velmi individuální, ale ze zkušenosti doporučujeme minimálně 4 sezení. Kouč je průvodce koučovanému, který ho podporuje, motivuje a pohání vpřed za účelem objevení a uvědomění si vnitřní síly koučovaného, objevení jeho jedinečnosti, silných stránek a posílení sebedůvěry. 

Kouč neradí, co máte a nemáte dělat

Správný kouč Vám nebude radit. To nečekejte. Pro někoho možná zklamání. Vždyť jste si ho zaplatili, tak proč Vám neporadí? Koučink není poradenství a nedává vždy fungující návod na život. Kouč pomůže koučovanému najít cestu, aby si na věci, které ho trápí a zamezují v jeho osobním rozvoji, přišel sám. Je to náročnější, ale mnohem hodnotnější, trvalejší a zábavnější.

Dnes spolu v podstatě nemluvíme

V dnešní době pomalu mizí dialog – doma, v práci, ve škole … Spousta věcí, i životně důležitých a zásadních, není vyřčena ústy, ale pomocí moderních a snadno dostupných „studených“ technologií. Vytrácí se emoce a empatie. Mizí umění a ochota pochopit a tolerovat názor druhého. I tuto komunikační roli kouč nabízí. Nezřídka se stává, že mezi koučem a koučovaným vyroste letitý profesionální vztah a pro kouče je nejlepší odměnou vidět, jak koučovaní, sezení za sezením, nabývají na sebejistotě, sebedůvěře, jsou šťastnější a spokojenější. Jste-li šťastní Vy, je šťastné i Vaše okolí.

Tak proč to nezkusit třeba s JOBSTARS a našimi koučinkovými kurzy v nové útulné kanceláři v centru Kladna.

Buďte na sebe hrdí, važte si sami sebe. Find yourSELF. JOBSTARS.