Výpovědní doba

15. 10. 2021 Mgr. Michaela Keimarová, MBA
Obrázek ke článku Výpovědní doba

Český zákoník práce myslí kromě zkušební doby, také na dobu výpovědní. Co to je výpovědní doba?

Je to doba, po podání jednostranné výpovědi ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele, po kterou zaměstnanec musí vykonávat přidělenou práci a zaměstnavatel má povinnost zaměstnanci práci přidělit. Výpovědní doba je popsána v paragrafu § 51 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění. 

Výpovědní doba musí být stejně dlouhá pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce, s výjimkou vyplývající z § 51a. Výpovědní doba smí být prodloužena jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; tato smlouva musí být písemná.

Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Příklad: doručí-li (předá-li) zaměstnanec výpověď zástupci zaměstnavatele (přímému nadřízenému, zástupkyni/pci personálního oddělení) dne 18. 10. 2021, výpovědní doba začíná 01. 11. 2021 a končí dne 31. 12. 2021, kdy oficiálně končí pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Nemoc ve výpovědní době

Ve výpovědní době se může stát, že se zaměstnanci přitíží a začne ve výpovědní době marodit. V případě, že zaměstnanec marodí po celou dobu výpovědní doby a nemoc skončí před ukončením výpovědní doby, pracovněprávní vztah končí dle původního data. V našem případě tedy 31. 12. 2021. Pokud ale nemoc pokračuje přes oficiální konec pracovněprávního vztahu, ten nekončí a prodlužuje se o dny nemoci. Příklad: Výpovědní doba má skončit 31. 12. 2021. Zaměstnanec má vystavenou neschopenku od 15. 12. 2021 do 10. 01. 2022. Výpovědní doba se prodlužuje o 17 kalendářních dnů (rozdíl v prodlužování zkušební doby ze stejných důvodů – prodlužuje se o zameškané pracovní dny) a pracovněprávní vztah je ukončen 27. 01. 2022. Pokud ale obě strany netrvají na prodloužení, výpovědní doba končí dle prvotního data ukončení. 

Dovolená ve výpovědní době

Čerpání dovolené určuje, dle zákoníku práce, zaměstnavatel. Může zaměstnanci umožnit čerpání dovolené během výpovědní doby, ale nemusí. V případě, že zaměstnanci zbývá, při ukončení pracovněprávního vztahu dovolená, musí mu být proplacena (jediný legální důvod pro proplacení nároku na dovolenou).

JOBSTARS nabízí školení i z dalších oblastí pracovněprávních vztahů a Zákoníku práce. Máme 20leté praktické zkušenosti z menších, středně velkých i korporátních firem. Školíme praktickou a pochopitelnou formou. V případě zájmu či dotazů nás neváhejte kontaktovat na jobstars@jobstars.cz.