K čemu slouží zkušební doba?

8. 10. 2021 Mgr. Michaela Keimarová, MBA
Obrázek ke článku K čemu slouží zkušební doba?

V článku Co je potřeba při nástupu do nového zaměstnání jsme si popsali, jaké kroky jsou potřeba při nástupu do nového zaměstnání, zejména z pohledu HR administrativy. Vše dobře dopadlo, pracovní poměr začal a nám běží zkušební doba (§ 35 Zákoníku práce). Osobně neznám zaměstnavatele, který by tuto možnost nevyužíval. 

Účelem zkušební doby je zjištění, zda sjednaný pracovní poměr odpovídá očekáváním jak zaměstnance, tak zaměstnavatele a zda-li jsou plněny veškeré záležitosti, které si obě strany sjednaly v pracovní smlouvě.

Zkušební doba obvykle trvá 3 měsíce (u manažerů i 6 měsíců). Obě strany mají možnost využít zkušební dobu k poměrně pohodlnému ukončení pracovněprávního vztahu, pokud se věci nevyvíjí dle představ jedné či druhé strany. Při ukončení ve zkušební době není povinnost uvádět důvod ukončení.

Tip – zkušební dobu nelze sjednat dodatečně po podpisu pracovní smlouvy, což může být výhoda, ale i nevýhoda pro obě strany. Doporučuji si tento údaje v pracovní smlouvě zkontrolovat.

Zkušební dobu je nutno sjednat v pracovní smlouvě PÍSEMNĚ, nelze ji dále prodlužovat a nelze jí sjednat např. při povýšení. Příklad – skladník, který je zaměstnaný 3 roky ve firmě je povýšen do pozice Vedoucí skladu, zaměstnavatel mu chce nastavit dodatečnou zkušební dobu, aby se ukázalo, jestli je opravdu vhodným kandidátem. Toto je v rozporu se Zákoníkem práce a není to možné!

Nemoc ve zkušební době

Existují různá omezení, která zakazují zaměstnavateli ukončit pracovněprávní vztah se zaměstnancem ve zkušební době – začal-li zaměstnanec marodit ve zkušební době, zaměstnavatel ho v době prvních 14 kalendářních dnů nemůže „vyhodit“, ale pozor může toto provést od 15. dne nemoci. 

Omarodíte-li ve zkušební době, je nutné brát v potaz, že se zkušební doba prodlouží o všechny směny, které jste v důsledku nemoci neodpracovali, tzn. že se konec zkušební doby o tyto dny prodlouží a zaměstnavatel i zaměstnanec mají další manipulační prostor pro případné ukončení. 

Dovolená ve zkušební době

Dovolenou si vzít můžete, pokud Vám jí zaměstnavatel umožní vybrat, i když na ní de facto nemáte zákonný nárok (nemáte ještě dostatek odpracovaných hodin). Pokud zaměstnavatel předpokládá a dovozuje, že vám na dovolenou nárok vznikne, může Vám jí poskytnout. Platí to samé jako u nemoci – o dobu celodenní dovolené poskytnuté v rámci zkušební doby se zkušební doba prodlužuje. 

Pokud se rozhodnete pro ukončení ve zkušební době, musí mít písemnou formu a musí být předáno / doručeno zaměstnavateli. Pracovněprávní vztah končí nikoliv např. v 10:00, kdy ukončení zaměstnavateli předáte, ale až koncem směny, kterou máte ten den plánovanou. Odejdete-li např. ihned v 10:00 vystavujete se riziku neomluvené absence, kterou může zaměstnavatel zadat následně do docházky do např. 16:00, kdy oficiálně končí směna. Doporučuji tedy tyto záležitosti konat ideálně s 1-2 hodinovým předstihem před koncem směny, aby se celý pracovněprávní vztah řádně ukončil. Opět dle velikosti firmy a nastavených lokálních pravidel a zvyklostí může celý off-boarding proces trvat 10 minut, ale také 1,5 hodiny.

JOBSTARS poskytuje školení z HR oblasti, Zákoníku práce, mezd, účetnictví a daňové optimalizace. Pro více info nás kontaktujte na jobstars@jobstars.cz